Бөлүшүү

  ЧИЕ

  Алмадан, чиеден жасалган шире суусундугу, тундурулган.

   

  Продукт стерилизацияланган жана дыкаттык менен таңгакталган.

  Курамы: алма ширеси, чие ширеси, шекер, кычкылдыкты жөнгө салгыч - лимон кычкылдыгы, ароматизатор, тазаланган артезиан суусу.

  Концентрирленген ширелерден жасалган (көлөмдүү үлүшү 10%-дан кем эмес).

  100 мл азыктагы азыктын баалуулугу (орточо алганда): углеводдор - 9,5 г; энергетикалык баалуулук - 38 ккал/162 кДж.

  МУНУ ДА ДААМДА: