Бөлүшүү

  ШАБДАЛЫ

  Шабдалы жана алмадан шире  суусундугу тундурулган. 

  Гомогенделген. Продукт стерилизацияланган жана дыкаттык менен таңгакталган.

   

  Курамы: шабдалы пюреси, шекер, кычкылдыкты жөнгө салгыч - лимон кычкылдыгы, ароматизатор, краситель – сахарный колер, тазаланган артезиан суусу. Концентрирленген пюреден жасалган (көлөмдүү үлүшү 10%-дан кем эмес).

  100 мл азыктагы азыктын баалуулугу (орточо алганда): углеводдор - 11 г; энергетикалык баалуулук - 45 ккал/190 кДж.

  МУНУ ДА ДААМДА: